Make your own free website on Tripod.com

 

  ASSABIYYAH menolong kaumnya di atas panji kezaliman...    Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

 KEAJAIBAN AL-QURAN
Perkataan Kekerapan
Ad-Dunya
Al-Akhirah
Al-Malaikah
As-Syayateen

Al-Jahru
Al-'Alaniah

Al-Hayah
Al-Maut
As-Sihru
Al-Fitnah

Ar-Rajul
Al-Mar'ah

An-Nas
Ar-Rusul
As-Shahru (bulan)
Al-Yaum (hari)
Al-Musibah
Ar-Redha

Al-Lisan
Al-Mau'izah

Az-Zakah
Al-Barakah
Al-Bahru (laut)
Al-Bar (darat)
115
115
88
88
16
16

145
145
60
60

24
24

268
268
12
365
73
73

16
16

32
32
32
13

Jika kita mencampurkan jumlah perkataan Al-Bahru ( laut) dan Al-Bar(darat) jumlahnya 45. Jadi;
32/45x100%=71.1%
13/45x100%=28.9%

Jawapan tersebut menunjukkan peratusan air (laut) dan daratan di dunia pada hari ini.

 


TAHUKAH ANDA ?


Menuntut Ilmu Sejak Buaian
Rasulullah SAW Ummi (buta huruf)
Lebah
Unta
Sukatan Kolah
Beberapa Amalan Jahiliyyah
Kenapa Timur Tengah Menjadi rebutan ?
Betulkah Bumi Mengelilingi Matahari ?
Samakah Syura dengan Demokrasi ?
BABI dan Penyakit Bawaannya

 

 
KEAJAIBAN AL-QURAN

Langit Melindungi
Tujuh Lapisan Langit @ Atmosfera
Kehebatan Cap Jari 
                     
Hujan yang berulang
Dua lautan yang tidak bercampur

Rom pasti menang
Kisah Hamman
Matahari Beredar
Keajaiban Besi
Kejadian Hujan
Penentuan Jantina