Make your own free website on Tripod.com

 

  ASSABIYYAH menolong kaumnya di atas panji kezaliman...    Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

 

 
SUDAHKAH ANDA..

Dirikan Solat
Baca Al-Quran
Tunduk Pandangan
Kempen Kebaikan
Benteras Maksiat
Kayakan Pahala
Miskinkan Dosa

Zikrullah 
Tutup Aurat
Gali Ilmu
Tepati Janji
Sebar Salam
Hiasi Pekerti
Ingat MATI

Taati Ibubapa

 

 

 
Istinjak, Samak dan Sertu
Puasa
Zakat Fitrah  
Zakat Harta
 
Ibadah Haji dan Umrah
Sembelihan
Qurban 
 Aqiqah
 
Perempuan Yang Haram Dikahwini 
Fasakh
Khuluk
Iddah 
Rujuk
Harta Pusaka
Jenayah Islam