Make your own free website on Tripod.com
 Search: Lycos Tripod     Murderball
share this page Share This Page  report abuse Report Abuse  build a page Edit your Site  show site directory Browse Sites  hosted by tripod
    « Previous | Top 100 | Next » hosted by tripod

 

  ASSABIYYAH menolong kaumnya di atas panji kezaliman...    Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

 
SUDAHKAH ANDA..

Dirikan Solat
Baca Al-Quran
Tunduk Pandangan
Kempen Kebaikan
Benteras Maksiat
Kayakan Pahala
Miskinkan Dosa

Zikrullah 
Tutup Aurat
Gali Ilmu
Tepati Janji
Sebar Salam
Hiasi Pekerti
Ingat MATI

Taati Ibubapa

 

Kezaliman akan berlaku di muka bumi sekiranya 
Pemimpinnya spt SINGA, Menterinya seperti   SERIGALA, Hakimnya seperti ANJING dan  Rakyatnya seperti KAMBING

Taufan Katrina... mungkin maklumat ini penting untuk anda... sila klik di sini

 

Dan ada di antara manusia: orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan; yang  menyesatkan (dirinya dan orang ramai) dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan; dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan; merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya, seboleh-boleh ada penyumbat pada kedua telinganya (tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah) ; maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya.
(Luqman : 6 - 7) 

BALA ALLAH !!!
Taufan Katrina... mungkin maklumat ini penting untuk anda... sila klik di sini

 

   

 "Mereka ditimpakan kehinaan (dari segala jurusan) di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia. Dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan dari Allah, dan mereka ditimpakan kemiskinan (dari segala jurusan). Yang demikian itu, disebabkan mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah (perintah-perintahNya), dan mereka membunuh Nabi-nabi dengan tiada alasan yang benar. Semuanya itu disebabkan mereka derhaka dan mereka sentiasa mencerobohi (hukum-hukum Allah).
(Ali Imran :112)arj99my@yahoo.com
kemaskini 22
Oktober 2003
Best View : 800 x 600 (32 bit)