Make your own free website on Tripod.com

 

DUA GOLONGAN PENGHUNI NERAKA

 

Ertinya;

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda.; "Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni Neraka yang belum lagi aku melihat mereka. Pertama, golongan (penguasa) yang rnempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, berlenggang-lenggok waktu berjalan, menghayun-hayunkan bahu. Kepala mereka (sanggul di atas kepala mereka) bagaikan bonggol (goh) unta yang senget. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk Syurga dan tidak akan dapat mencium baunya. Sesungguhnya bau wangi Syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh daripadanya"