Make your own free website on Tripod.com

 

SELURUH DUNIA MENGERUMUNI ISLAM

 

Ertinya:

Daripada Tsauban r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda; "Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka . Maka salah seorang sahabat bertanya, "Apakah dan kenara kami sedikit  pada hari itu? Nabi saw. menjawab, "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dan hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan '.