Make your own free website on Tripod.com

 

  ASSABIYYAH menolong kaumnya di atas panji kezaliman...    Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

 

 
SUDAHKAH ANDA..

Dirikan Solat
Baca Al-Quran
Tunduk Pandangan
Kempen Kebaikan
Benteras Maksiat
Kayakan Pahala
Miskinkan Dosa

Zikrullah 
Tutup Aurat
Gali Ilmu
Tepati Janji
Sebar Salam
Hiasi Pekerti
Ingat MATI

Taati Ibubapa

 

 

 

Saidina Abu Bakar As-Siddiq
Saidina Umar al-Khatab
Saidina Uthman Al-Affan
Saidina Ali Abi Talib
Abul Rahman Bin Auf
Khalid bin Al-Walid
Khalifah Umar bin Abdul Aziz
Salahuddin Al-Ayyubi
Sheikh Muhammad 'Abduh
Said Jamaluddin Al-Afghani
Usama Bin Laden
Imam Abu Hanifah
Ibnu Khaldun
Ibnu Sina
Ibnu Rusyd
Shikeh Tahir Jalaluddin
HAMKA      
Al-Biruni 
Al-Masudi