Make your own free website on Tripod.com

 

  ASSABIYYAH menolong kaumnya di atas panji kezaliman...    Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

 

 
SUDAHKAH ANDA..

Dirikan Solat
Baca Al-Quran
Tunduk Pandangan
Kempen Kebaikan
Benteras Maksiat
Kayakan Pahala
Miskinkan Dosa

Zikrullah 
Tutup Aurat
Gali Ilmu
Tepati Janji
Sebar Salam
Hiasi Pekerti
Ingat MATI

Taati Ibubapa

 

 

 
 

 


 


Wang di zaman Umaiyyah, Abbasiyyah, Othmaniyyah dsb
Wang di zaman kerajaan-kerajaan Islam lain
Artifak peninggalan kerajaan Islam
   Sumbangan Islam Kepada Tamadun Dunia
   Sumbangan Islam Kepada Tamadun Dunia(2)
Sumbangan Tokoh-Tokoh Islam Kepada Tamadun Dunia
Orang Islam  Menemui Amerika Lebih Awal Dari Columbus