ASSABIYYAH menolong kaumnya di atas panji kezaliman...    Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

 

 
SUDAHKAH ANDA..

Dirikan Solat
Baca Al-Quran
Tunduk Pandangan
Kempen Kebaikan
Benteras Maksiat
Kayakan Pahala
Miskinkan Dosa

Zikrullah 
Tutup Aurat
Gali Ilmu
Tepati Janji
Sebar Salam
Hiasi Pekerti
Ingat MATI

Taati Ibubapa

 

 

 

 
 
"Hendaklah engkau bergaul dengan para ulama'
dan dengarlah (renunglah) kata-kata hukama'
kerana Allah SWT menghidupkan hati
yang mati dengan cahaya hikmah
sebagaimana ia suburkan
bumi dengan hujan
yang lebat"

al-hukama'

---------------------------------------------------------------

| WAHYU1 | WAHYU2 | WAHYU3 | WAHYU4 |
| WAHYU5 | WAHYU6 | WAHYU7 |

| SABDA1SABDA2 | SABDA3 | SABDA4 | SABDA5 |

| HIKMAH 1HIKMAH 2 | HIKMAH 3 | HIKMAH 4 |

------------------------------------------------------------------

  MENJELANG QIAMAT

TANDA1 | TANDA2 | TANDA3 | TANDA4
TANDA5 | TANDA6 | TANDA 7
| TANDA8

   
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Make your own free website on Tripod.com