Make your own free website on Tripod.com

UKURAN KOLAH

Ukuran kolah amat penting bagi memastikan wudhuk yang kita ambil adalah sah iaitu daripada air mutlak. Kolah yang tidak mengikut sukatan yang betul, tidak sah digunakan untuk berwudhuk kerana ia dikategorikan sebagai air musta'mal.

Ukuran Kolah adalah seperti berikut ;

1.   Isi kandungan air bersamaan dengan 230 liter @ 13 tin minyak tanah

2.   Saiz kolah hendaklah ;

      a)  Kolah Bulat

           Luas    : 1'6" @ 45cm
           Dalam :  3'9" @ 115cm

     b)  3 segi

           Luas   : 2'3" @ 69cm
           Dalam : 3'9" @ 92.5cm

    c)   Segiempat tepat

          Luas    : 1'10.5" @ 56.25cm
          Dalam  : 1'10.5" @ 56.25cm