Make your own free website on Tripod.com

BESI

           

               Beberapa amalan Jahiliyyah berdasarkan al-Quran.

 

 

Surah al-Maidah ayat 103.

1. Bahirah   -  Unta betina yang beranak 6 kali lalu dibelah telinganya, dilepaskan.
                       Tidak boleh ditunggang dan tidak boleh diperah susunya.

2. Saibah    -  Unta betina yang dibiarkan pergi ke mana sahaja lantaran
                       sesuatu nazar.
                       Biasanya dilakukan sebelum memulakan sesuatu perjalanan yang
                       sukar.

3. Washilah - Lembu yang melahirkan anak kembar yang anaknya jantan dan betina.
                       Anak jantannya dikenali sbg Washilah lalu disembelih untuk
                       diserahkan kepada berhala.

4. Haam   -  Unta jantan yang tidak boleh diganggu kerana telah membuntingkan unta
                     betina sebanyak 10 kali.

 

Surah al-Maidah ayat  2 dan 97.

5. Qalaid -  Binatang qurban yang telah diberi kalung supaya diketahui ramai bahawa
                    binatang tersebut  telah diperuntukkan untuk Kaabah.