Make your own free website on Tripod.com

PERKATAAN HAMAN DI DALAM AL-QUR’AN

 

Maklumat yang diberikan di dalam Al-Qur’an mengenai tamadun mesir purba mendedahkan banyak fakta-fakta sejarah yang tidak dapat disingkap sehingga akhir-akhir ini. Fakta-fakta ini juga menunjukkan kepada kita bahawa setiap perkataan di dalam Al-Qur’an telah diturunkan oleh Maha Tinggi Bijaksana.

Haman adalah satu watak yang namanya disebut di dalam Al-Qur’an, bersama-sama dengan Firaun. Watak ini dirakamkan di dalam 6 tempat yang berbeza di dalam Al-Qur’an. Sebagai seorang yang paling kanan kepada Firaun.

Apa yang mengejutkan, nama Haman tidak pernah disebutkan di dalam kitab Taurat yang berhubung dengan sejarah kehidupan nabi Musa a.s. Bagaimanapun, nama Haman disebutkan di bahagian terakhir dalam kitab perjanjian lama sebagai pembantu kepada seorang raja Babylon yang menimpakan banyak kezaliman kepada bangsa Israel lebih kurang 1.100 tahun selepas era Nabi Musa.

Segolongan penganut non-muslim, yang mendakwa bahawa nabi Muhammad s.a.w menulis Al-Qur’an dengan menyalin dari kitab Taurat dan Injil, juga menegaskan bahawa sewaktu proses ini Nabi s.a.w memindahkan beberapa subjek berkaitan yang terdapat di dalam kedua-dua kitab ini ke dalam Al-Qur’an secara tidak tepat.

Kemustahilan dakwaan-dakwaan ini akhirnya terdedah hanya setelah alpabet hiroglifik bangsa mesir berjaya ditafsirkan kita-kira 200 tahun lalu, dan nama Haman ditemui di dalam tulisan-tulisan purba.

Sebelum penemuan ini, penulisan dan ukiran tamadun mesir purba tidak dapat difahami. Bahasa mesir purba adalah hiroglifik yang masih kekal sehingga kini. Bagaimanapun dengan penyebaran ajaran kristian dan pengaruh kebudayaan lain ketika abad ke 2 dan ke 3 selepas masihi, mesir meninggalkan kepercayaan purbanya seperti mana juga tulisan hiroglifiknya. Contoh terakhir yang diketahui tentang penggunaan penulisan hiroglif ini ialah satu ukiran yang bertarikh tahun 394 sebelum masihi (394 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa a.s). Kemudian bahasa itu terus dilupakan tanpa meninggalkan sesiapa yang dapat membaca dan memahaminya, dan begitulah keadaan seterusnya sehingga kira-kira 200 tahun lalu….